P2 Energi

För hållbarhet och långsiktighet.

P2 Energi arbetar övergripande med energifrågor inom områdena värme-, ventilations- och kylteknik. Med vår erfarenhet skapar vi förutsättningar för att helheten samspelar, som är helt avgörande för driftsekonomin och minskad miljöpåverkan. Vår kompetens är djupgående inom kyla, värme och ventilation och dess samverkan - i både teori och praktik.

Vårt engagemang finns över hela Sverige bl.a. inom livsmedelskyla, industri- och bostadsfastigheter, kyl- och fryslager samt inom marina installationer på den globala marknaden.

 P2 Energi bidrar till en reducerad klimatpåverkan  - ett steg mot ett hålbart samhälle.

Vårt fokus finns inom energi-, miljö- och teknik i syfte att möta behovet i linje med F-Gasförordningen EU/517/2014 - den lagstadgade utfasningen av HFC-baserade köldmedier i kyl- och frysanläggningar inom EU.

Vårt hållbarhetsarbete har grund i FN:s antagna globala utvecklingsmål, Agenda 2030.