VERKSAMHETEN

Vårt arbetsområde är över hela Sverige och inom fastighetsbranschen, livsmedelshandeln, industri- och bostadsfastigheter, kyl- och fryslager och övrig kommersiell verksamhet.

Vi arbetar övergripande med energifrågor och åtgårder inom områdena värme-, ventilations- och kylteknik. Vi kan ansvaret för den tekniska helheten och med vår erfarenhet skapar vi förutsättningar för samspelet miljöpåverkan, hållbarhet och ekonomi. 

Vår kompetens är djupgående och vi rör oss i teknikens absoluta framkant inom kyla, värme och ventilation. Vi har en gedigen erfarenhet både i teori och praktik av energistudier och kartläggningar i olika omfattningar och vi har genomfört över ett hundratal olika energiprojekt.

Några av våra tjänster:

 • Helhetslösningar i energiprojekt
 • Hållbar fastighetsutveckling, fastighetsstrategier förvaltning
 • Rådgivning och strategi inom teknik, miljö, och hållbarhetsfrågor
 • Energikonsultation
 • Kylkonsultation 
 • Projektering inom kyla, VVS, SÖ
 • Samordning
 • Projektledning
 • Energianalyser och förstudier 
 • Handlingar, upphandlingar
 • Energioptimeringar
 • Besiktningar
 • Programmering, styr- och reglerteknik
 • Konstruktion & design
 • Tariffsimuleringar
 • Driftsstöd
 • Teknisk support
 • Energiuppföljningar och fastighetsövervakningar
 • Driftoptimeringar
 • Rådgivning kring HFC-utfasning, strategier i linje med Agenda 2030
 • Utvärderingar inom teknik- och energifrågor
 • Utbildningar och föreläsningar