Verksamheten


Vårt arbetsområde är över hela Sverige och inom livsmedelshandeln, industri- och bostadsfastigheter, kyl- och fryslager och övrig industriverksamhet.

P2 Energi arbetar övergripande med energifrågor inom områdena värme-, ventilations- och kylteknik. Vi kan ansvaret för helheten och med vår erfarenhet skapar vi förutsättningar för samspelet miljöpåverkan, hållbarhet och ekonomi. 

Vår kompetens är djupgående inom kyla, värme och ventilation både teori och praktik och vi har bl.a. erfarenhet av c:a 150 energikartläggningar i olika omfattningar och ett 70-tal genomförda energiprojekt.

Några av våra tjänster:

 • Helhetslösningar i energiprojekt
 • Hållbar fastighetsutveckling, fastighetsstrategier förvaltning
 • Rådgivning och strategi inom teknik, miljö, och hållbarhetsfrågor
 • Energikonsultation
 • Kylkonsultation 
 • Projektering inom kyla, VVS, SÖ
 • Samordning
 • Energianalyser och förstudier 
 • Handlingar, upphandlingar
 • Energioptimeringar
 • Besiktningar
 • Programmering, styr- och reglerteknik
 • Konstruktion & design
 • Tariffsimuleringar
 • Driftsstöd
 • Teknisk support
 • Energiuppföljningar och fastighetsöverbevakningar
 • Rådgivning kring HFC-utfasningen, F-Gasförordningen, EU/517/2014
 • Utvärderingar inom teknik- och energifrågor
 • Utbildningar