Verksamheten


Vårt arbetsområde är över hela Sverige och inom fastighetsbranchen, livsmedelshandeln, industri- och bostadsfastigheter, kyl- och fryslager och övrig kommersiell verksamhet.

P2 Energi arbetar övergripande med energifrågor inom områdena värme-, ventilations- och kylteknik. Vi kan ansvaret för helheten och med vår erfarenhet skapar vi förutsättningar för samspelet miljöpåverkan, hållbarhet och ekonomi. 

Vår kompetens är djupgående inom kyla, värme och ventilation både teori och praktik och vi har bl.a. erfarenhet av c:a 200 energikartläggningar i olika omfattningar och ett 100-tal genomförda energiprojekt.

Några av våra tjänster:

 • Helhetslösningar i energiprojekt
 • Hållbar fastighetsutveckling, fastighetsstrategier förvaltning
 • Rådgivning och strategi inom teknik, miljö, och hållbarhetsfrågor
 • Energikonsultation
 • Kylkonsultation 
 • Projektering inom kyla, VVS, SÖ
 • Samordning
 • Projektledning
 • Energianalyser och förstudier 
 • Handlingar, upphandlingar
 • Energioptimeringar
 • Besiktningar
 • Programmering, styr- och reglerteknik
 • Konstruktion & design
 • Tariffsimuleringar
 • Driftsstöd
 • Teknisk support
 • Energiuppföljningar och fastighetsöverbevakningar
 • Driftoptimeringar
 • Rådgivning kring HFC-utfasning, strategier i linje med Agenda 2030
 • Utvärderingar inom teknik- och energifrågor
 • Utbildningar