VÅR VISION


P2 Energi ska vara det ledande kunskapsföretaget för resurseffektiva systemlösningar och kundens förstahandsval.

Genom våra breda och djupa kompetenser, gediget förankrade i såväl teori som praktik, ska vi driva utvecklingen framåt i hela branschen.

Vår strävan att alltid bli lite bättre för varje dag tillåter oss att utvecklas. Därigenom skapar vi konkurrenskraftiga förutsättningar för våra kunder och medarbetare och på så vis ger vi bästa möjliga förutsättningar för nuvarande och kommande generationer.

VÅR VÄRDEGRUND

Vår värdegrund tar utgångspunkt i hållbar utveckling genom energieffektivsering med teknik, metoder och modeller som gynnar hållbarhetsarbetet hos våra kunder och oss själva.

Vårt arbetssätt ska präglas av att VÅGA och att VILJA:

  • Lagarbeta
  • Vara öppen
  • Vara ärlig
  • Att bidra
  • Ta ansvar
  • Förbättra och ta vår egen och våra kunders kompetens, erfarenhet och kunskap framåt.

Vår strävan att alltid bli lite bättre för varje dag tillåter oss att utvecklas. Därigenom skapar vi konkurrenskraftiga förutsättningar för våra kunder och medarbetare.