VÅRA TVÅ P

P2 Energi står för helhetslösningar inom värme-, ventilations- och kylteknik. Genomgående i vår verksamhet är våra två P som också återspeglas i vårt företagsnamn.

Predict  - Genom fakta och analyser föreslår vi anpassade teknikval och systemlösningar.
Vi utbildar och sprider kunskap.

Prevent - Vårt arbete förebygger kostnadsökningar, haveri och avbrott.
Vi säkerställer att krav på kvalitet inom komfort och energi uppfylls.
Vi skapar förutsättningen för våra kunder att uppnå uppsatta mål i hållbarhetsarbetet.

P2 Energi är delaktiga från idéstadie och hela vägen genom skapandet av energiprojekt. Vi finns ofta med med i projektets alla delar och säkerställer det som krävs för en optimal och långsiktig hållbar helhet. Genom energiuppföljningar och kontiuerlig optimering ser vi till att resultatet uppnås över tid. 

Vår produkt är helheten och vi har kunskapen som gör skillnad för miljö och driftsekonomi.