P2 ENERGI

För hållbarhet och långsiktighet.

P2 Energi arbetar övergripande med hållbar fastighetsutveckling inom områdena värme-, ventilations- och kylteknik och vi erbjuder en bred och djupgående kompetens. Vi tar ansvaret för hela kedjan från idéstadie, analys, projektering och genomförande till drift och uppföljning.

Kort sagt skapar våra erfarenheter förutsättningarna till att se helheten, vilket är en av de mest avgörande faktorerna till energieffektiva lösningar. Genom effektivare energianvändning, smartare teknik- och medieval, ökad kompetens och utnyttjande av de lokala förutsättningarna är vi med och bidrar vi till en mer hållbar värld.

Vårt arbete har grund i FN:s antagna globala utvecklingsmål, Agenda 2030.