P2 Energi

För hållbarhet och långsiktighet.

P2 Energi arbetar övergripande med hållbar fastighetsutveckling inom områdena värme-, ventilations- och kylteknik och vi erbjuder en bred och djupgående kompetens inom dessa områden. Vi kan ansvaret för hela kedjan från idé, analys, projektering och genomförande till drift och uppföljning.

Kort sagt, våra erfarenheter skapar förutsättningarna att se helheten vilket är en av de mest avgörande faktorerna till energieffektiva lösningar. 

I varje åtagande bidrar vi till en mer hållbar värld genom effektivare energianvändning, smartare teknik-, medieval, ökad kompetens och utnyttjande av de lokala förutsättningarna.

P2 Energi har fokus inom energi-, miljö- och teknik i syfte att möta behovet i linje med F-Gasförordningen EU/517/2014, dvs. den lagstadgade utfasningen av HFC-baserade köldmedier i kyl- och frysanläggningar inom EU.

Vårt hållbarhetsarbete har grund i FN:s antagna globala utvecklingsmål, Agenda 2030.